Teater ja tants

Foto: Hele-Mai Alamaa

Igas suuremas ja väiksemas teatris on lapsed alati oodatud publik, kuna nende siirad reaktsioonid on parim tagasiside tegijatele. Seetõttu leiab lastele suunatud lavastusi pea iga teatri programmist, tihti koonduvad nad just detsembrikuisse jõulu-eelsesse aega, põhinedes kas nutikatel Eesti näidenditel või kuulsatel alusmaterjalidel (nt „Alice imedemaal“ või „Lärmisepa tänava Lota“, kui nimetada vaid mõnda 2016. aasta lavastust). Kindlasti võiks iga teatri repertuaaris olla regulaarselt omadramaturgial põhinevaid lavastusi noorematele teatrivaatajatele.

Samas on Eesti tuntud-teatud kooliteatrite rohkuse ning hea taseme poolest, esimesest üleriigilisest kooliteatrite festivalist möödus 2016. aastal 35 aastat. Kooliteatrite ajalugu võib aga tagasi viia keskaega, 16. sajandisse, kust on teada Tallinna Linnakooli õpilaste ladinakeelne komöödiaetendus Tallinna raesaalis. Just kooliteater annab igale lapsele võimaluse luua ise näitemängu, osaleda lavastamise mitmekülgses protsessis ning arendada endas esinemisjulgust, pealehakkamist, häälekõla ja kehahoidu. Muidugi äratab harrastusteater huvi teatrikunsti vastu ja õpetab hilisemaid publikuliikmeid leidma kirevast teatripildist oma lemmik. Paljudele lastele on just osalemine Betti Alveri luulepäevadel „Tähetund“ (toimuvad 1993. aastast) või ühel paljudest-paljudest kooliteatrite festivalidest või Koolitantsu tegemistes unustamatu elamus kooliajast.

Eesti Riiklik Nukuteater asutati eelmise sajandi keskel (1952. aastal), seda võib tänaseni pidada Eesti ainsaks professionaalseks riiklikuks laste- ja noorteteatriks. Teatri rajas nukunäitleja ja -lavastaja Ferdinand Veike, kes juhtis teatri kunstilist poolt ligi kolmkümmend aastat. Nüüdseks kannab teater NUKU nime, just värskelt, novembris 2016, avati uus Ferdinandi-nimeline suur saal ning NUKU korraldab juba kümme aastat Tallinn Treff festivali, mis 2017. aastast hakkab toimuma uues kuues. Olulise panuse noortele tehtavate ning noori kaasavate teatrilavastuste sünniks annab ka Eesti vanimaid vabatruppe VAT teater (loodud aastal 1987). Omanäolist tsirkusežanrit aitavad Eesti lastele tutvustada klounidepaar Piip ja Tuut. Uuematest tulijatest on mitmete noorteprojektidega silma paistnud Teater Must Kast, mis annab etendusi koolides üle Eesti.

Lisaks nimetatutele tegutseb valdkonnas palju väga erinevaid väiksemaid kooslusi, kes koonduvad kahte olulisse organisatsiooni – UNIMA Eesti keskusesse ja ASSITEJ Eesti Keskusesse. UNIMA Keskus asutati 1999. aastal, keskuse liikmeteks on Eesti nukuteatrid ja nukukunstiga tegelejad, nii amatöörid kui professionaalid. ASSITEJ Keskus loodi 1992. aastal just VAT Teatri algatusel ja teatri tolleaegse direktori Hiie Flussi eestvedamisel. Eesti ASSITEJ Eesti Keskuse missiooniks on kindlustada igale Eesti lapsele kõrgetasemelisi teatrielamusi, tõsta laste- ja noorteteatri alast teadlikkust ühiskonnas ning valdkonna arendamine rahvusvahelisel tasandil. Mõlemad keskused korraldavad valdkondlikke festivale, kuhu on oodatud ka kõik huvijuhid ja kooliõpetajad.

Teatrit tehakse erinevatele vanuserühmadele ning mitmetes „keeltes“. Lisaks sõnateatrile saavad lapsed ise kaasa lüüa ka tsirkusekoolides ning eri stiili viljelevates tantsuringides. Alates 1990. aastatest on üha enam arenenud etendusasutuste haridusprogrammid. Korraldatakse töötube ja vestlusringe, kus saab arutleda konkreetse lavastuse üle, õppida valmistama lavastusega seotud kostüüme, makette või maske, saada lisateavet näidendi ajastu kohta või omandada teadmisi lavalisest liikumisest.

Et teatripisik puudutaks igat last on mitmeid toredaid toetusprogramme, millest mitmeid veab Heategevusfond Aitan Lapsi. Nende abil saavad vähekindlustatud lapsed osa etendustest ja lisaprogrammidest. Lisaks viib koostöö projekti „Teater lasteaeda“ raames professionaalse keskkonnateemalise lavastuse igasse Eesti lasteaeda tasuta. Loodan siiralt, et ka tulevikus ei jää teatrikunstist ja teatri tegemisest kõrvale üheski vanuses inimene, olgu ta noor või vana, nooruslik või varaküps, koolieelik või elukestvas õppes.

Valik lisalugemist: Rait Avestik, 2003 „Eesti lasteteatrid“; Eike Värk, 2004 „65 aastat Eesti kutselist nukuteatrit. Ajalugu ja kroonikad”; Rait Avestik, 2011 „Eesti kooliteatrite 30 aastat festivale“

Teksti autor: Katre Väli, Kultuuriministeeriumi teatrinõunik