Eesmärgid

Laste ja noorte kultuuriaasta 2017 eesmärgid on:

  • innustada last ja noort kui kultuuriloojat
  • väärtustada last ja noort kui kultuuripublikut

Laste ja noorte kultuuriaasta tunnuslause “Mina ka!” ning märksõnad iseolemine ja koostegemine innustavad kultuurist osa saama ning ise ka elamusi looma.

Mõtestades ja väärtustades last ja noort nii looja kui ka publikuna tagame järjepideva ja rikkaliku kultuurielu ka tulevastele põlvedele.

Foto: Hele-Mai Alamaa

Teema-aastal on 2 sihtgruppi:

  1. lapsed ja noored
  2. täiskasvanud (laste ja noortega tegelevad isikud ja organisatsioonid, lapsevanemad, laiem avalikkus)

Laste ja noorte kultuuriaasta 2017 on ellu kutsunud Kultuuriministeerium ning selle läbiviimist koordineerib Eesti Lastekirjanduse Keskus.