Missioon

Laste Vabariik

Laste Vabariik on Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud kuni 12-aastastele lastele ja nende peredele suunatud ettevõtmiste sari. Laste Vabariigi eesmärk on kultuuri tutvustamine ja edendamine atraktiivses vormis.

Laste Vabariik:

  • seob erinevad valdkonnad: kirjandus ja keel – ajalugu – kultuurilugu – kunst – käsitöö ja rahvakunst – loodus ja keskkonnahoid – teadus – merekultuur – etenduskunstid
  • toetub väärtuskasvatuse põhimõtetele, millele tuginevalt jutustame lugu meist endist ja meid ümbritsevast, meie elust ja unistustest, sõprusest ja hoolivusest
  • pakub lastele arendavat ja loovat tegevust ning harivat ja kvaliteetset meelelahutust
  • on liikuv ning plaanib jõuda ja viia riigi sünnipäeva meeleolu 2017. aastal kõikidesse Eesti maakondadesse