Koolinoored suundusid polaarekspeditsioonile

Laupäeval, 22. juulil asus Põhja-Soome poole teele Eesti koolinoorte Polaarekspeditsioon 2017. Ajaloos esimese niisuguse ettevõtmise eesmärk on laste ja noorte kultuuriaastal pöörata rohkem tähelepanu teadusele ning polaaraladele ja nende populariseerimisele õpilaste hulgas.

Viis noort – Maria Huntsaar, Carmen Sandra Kuusk, Sten Laane, Adel Müürsepp ja Siim Lilleoja said selle võimaluse läbides aprillist maini kestnud tiheda konkursi, rohkem kui kahesaja huvilise hulgast üle kogu Eesti. Eelnes elektrooniline viktoriin, esseede kirjutamine ning ülipinev ja pingeline lõppviktoriin Lennusadamas, kus hinnati nii polaaralaseid teadmisi, kaardi kasutamise oskust kui tööd teadusliku tekstiga.

Noorte ekspeditsiooni baasiks on Soome loodenurgas, Rootsi ja Norra piiride lähedal asuv Kilpisjärvi Bioloogiajaam, kust saab teha retki mõlemale poole. See Helsingi Ülikoolile kuuluv rahvusvaheliselt tunnustatud uurimiskeskus on avatud kõikidele teadusharudele. Eesti noored saavad hea ülevaate sealsest teadustööst, aga ka ise osaleda praktilistel välitöödel Lähis-Arktikas ning omandada kogemusi põhiliste järvekarakteristikute mõõtmisel ja kivimite uurimisel. Lisaks külastatakse erinevaid polaarmuuseumeid ja keskusi, viiakse ennast kurssi põliselanike kultuuriga ning keskkonna ja kliima muutustega.

Nii ekspeditsiooni kui sellele eelneva viktoriini korraldajaks on Eesti Polaarklubi ja Polaarfond. Koolinoorte saatjateks ja juhendajateks on klubi liikmed Mari Hunt ja Mart Varvas ning Valle Raidla Geoloogia Instituudist. Ekspeditsiooni toetasid SA Eesti Teadusagentuur ning Haridus- ja Teadusministeerium ning laste ja noorte kultuuriaasta 2017. Tänusõnad kuuluvad ka Geoloogia Instituudile, Tallinna Tehnikaülikoolile ning SA Eesti Meremuuseum.

Lisainfo:
Katrin Savomägi
Eesti Polaarklubi sekretär
+372 5069893
ktrn1307@gmail.com