Arvamusfestivali ideekorje

Arvamusfestival kuulutab esmakordselt välja ideekorje 5.-7. klasside õpilastele. Aruteluettepanekuid oodatakse hiljemalt 17. aprilliks.

Lastearutelu tähendab laste poolt korraldatud ja läbi viidud arutelu just neile tähtsal temal. Arutlejateks ei pea tingimata olema ainult lapsed ise, sest ka arutelu korraldamise kogemus on väärtuslik.

Ideekorjes oodatakse osalema kõiki 5.-7. klasside õpilasi üle Eesti. Kui ideed saavad välja valitud, annavad festivali korraldajad vajadusel nõu, milline võiks olla sobiv aruteluvorm ning kes arutelus osaleda võiksid. Ka arutelude tehniline ettevalmistus toimub koostöös Arvamusfestivali meeskonnaga enne kooliaasta lõppu.

Ideede esitajatega võtab Arvamusfestival ühendust aprilli lõpus ja seejärel algab koostöös Arvamusfestival 2017 programmi loomine. Festivali meeskond juhendab ja nõustab nii sisulist kui tehnilist arutelude ettevalmistamist.

Arvamusfestivalil on ka noorte aruteluala, mille sihtrühmaks on põhikooli lõpuklasside ning keskkooliõpilased. Arvamusfestivalil on alati olnud ka lasteala, kus on seni pakutud lastehoiu teenust ning kultuurilis-meelelahutuslikku programmi lastele. Arvamusfestivali koostööpartneriks lastearutelude korraldamisel on Ajaloomuuseum, Eesti Vabariik 100, laste ja noorte kultuuri aasta, Eesti Väitlusselts ja Noored Kooli.

Küsimuste korral kirjuta: birgit.sitska@arvamusfestival.ee.

Idee esitamist alusta siit.

Tekst ja foto: Arvamusfestival