Kumu noortepäeval lähivaates kaks uut näitust

Laupäeval, 25. märtsil toimub Kumu kunstimuuseumis noortepäev, kus üheskoos vaadatakse lähemalt kaht uut näitust ja viiakse läbi inspireerivaid kunstitöötubasid. Kumu noorteklubi eestvedamisel luuakse uudne muuseumikogemus, mis on kirju ja kaasahaarav nagu maailm läbi kaleidoskoobi!

Kumu noortepäeva kavas on näituste „Sümmeetrilised maailmad – peegeldatud sümmeetriad“ ja „Anu Põder. Haprus on vaprus“ tutvustused Kumu noorteklubi juhtimisel. Näituste temaatikaga haakuvates töötubades on võimalik kätt proovida nii joonistamises kui voolimises. Lisaks tutvustab kunstnik ja teadlane Michal Hyjek noortele NFC-tehnoloogia võimalusi, mille abil luuakse üheskoos  mobiilimäng.  #DIYehete töötoas on aga teemaks uuskasutus, kus paberijäägid saavad kauni järelelu. Noorte kunstipäeva lõpetab kontsert Kumu aatriumis, kus astub üles alati särav ja südamlik artist Lepatriinu.

Kumu noorteklubi seob 15–25-aastaseid noori, klubiliste hulgas on nii gümnasiste kui tudengeid. Noorteklubi liikmed harjutavad klubiüritusi ette valmistades meeskonnatööd, projektijuhtimise oskusi, viivad ellu oma lennukaid ideid ning kasvatavad seeläbi nii oma oskusi kui enesekindlust. Noorteklubi liikmetel on oluline roll noortele mõeldud programmi arendamises Kumu kunstimuuseumis ning neilt oodatakse aktiivset kaasalöömist selle igas etapis. Algusest peale on klubi tegevuses kaasa löönud ka vene emakeelega noored, kes aitavad huvi kunstimuuseumi tegemiste vastu tekitada laiemas venekeelses publikus.

Kumu noortepäev osales edukalt laste ja noorte kultuuriaasta 50 idee konkursil. Minaka rõõmustab, et Kumu kunstimuuseumi noorteklubi on südameasjaks võtnud kunsti tutvustamise oma eakaaslastele. See on tõeline noortelt-noortele ettevõtmine!

Rohkem infot Kumu noorteklubi Facebooki lehel www.facebook.com/kumunoorteklubi/ ja Kumu kodulehel kumu.ekm.ee.